11/03/2007

Redesing stránky tabon.sk

01/07/2009

Update Kariéra


Technické riešenia

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu služieb, ktoré sú zamerané na získavanie informačného potenciálu z týchto obrovských objemov detailných dát s cieľom poskytnúť podporu v rozhodovacích procesoch a tým umožniť maximalizovať výnosy a zisky svojich klientov.

Využitím vývojových nástrojov ORACLE a databáz od ORACLE vytvárame silnú platformu pre budovanie reportingových systémov pre potreby operatívneho manažmentu a budovanie mohutných dátových skladov pre kompexné analýzy.

Zo skúseností vieme, že slabov stránkou transakčných informačných systémov je čistota dát a nedostatočné možnosti rozširovania systému v zmysle informačnej základne ako aj funkcionality systému. Poskytujeme riešenie ktoré sústreďuje dáta z viacerých informačných zdrojov, unifikuje ich, triedi a prečisťuje v automatizovaných procesoch. Podobne je riešená i prezentácia dát. Dáta sa upravujú do mutidemenzionálnych foriem, tak aby poskytli konzumentovi realistický pohľad na chod jeho firmy. Takto pripravené dáta je možné neskôr použiť ako údajovú základňu pre analýzy správania trhu a na odhad predpokladaného vývoja spoločnosti.